NU SLÄPPTE DET!!! Del 1

Sitter du fast

I bland kan det vara skönt att bara få skriva av sig. Att bara få känna hur orden flödar, att bara känna att man får vara kreativ. I det läget spelar det egentligen ingen roll hur och vad man skriver.

När man har gjort detta ett tag så kan man vända på det och börja lägga till varför man, vad man och hur man vill ha det.

Här och nu vill jag, är tex en bra början. Att börja punga upp och skriva till varje punkt är och blir en slags skrivar karta och är en god början för att sätta sin plan som man sen skall följa och ge allt i. Jag har länge funderat på hur och varför vissa lyckats och andra inte. Har du någon gång bara känt att ;

Nu släppte det.

Han trampar inte på tår. Han i scen sätter sina mål efter uppsatt plan och längst med vägen löser han problemen som uppstår med bästa problemlösnings tekniker som kan tänkas finnas.

När jag har tyckt att han trampar så har det varit en reaktion på samma vis som folk och fä inte får tycka och tänka i sociala medier. När detta händer så blir det elaka kommentarer och folk börjar hata hit och dit.

Nu vet jag hur jag skall göra detta Nu vet jag hur jag skall komma dit jag vill.

Plan sätta, utföra och målsätta.

Står någon i vägen så är det deras en sak inte min. Detta handlar inte om snällhet eller elakhet det handlar om att människor inte kan se andra lyckas.

Hur det än må vara så tänker jag så här.

Men man får se det på den ljusa sidan och se hur mycket man lär sig. Jag och Arw firar 10 år i år och det är en resa som vi kan berätta mycket om. Både som folk glömt/förträngt och sånt som alla tror dom vet så mycket om. Men i slut änden så är det bara en sak som styr och det är kärleken till varann, barnen och livet.

För att livet skall kunna överleva så måste man ha grundlägande saker som tex. mat, el, kläder, hälsan osv. Men om man skall få detta då bör man plan sätta sin tid, sen bör man fokusera och har man svårt för det så får man helt enkelt sätta sig själv i ett tunnelsende och göra det man skall.

Men följ din plan och GÖR NÅGOT, gå framåt för då kan du alltid komma loss om du känner att du fastnar.

Se över din tids ram och jobba stenhårt efter hur du satt tid planen och planen i sin helhet. Är den stor dela upp den i etapper och gör ett steg i taget.